คณะผู้บริหาร

คุณลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์

กรรมการผู้จัดการ

คุณประวีน ดีขจรเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

คุณจิรวรรณ แต้วโคกสูง

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสมจริง ขุทรานนท์

(รักษาการ) รองประะานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณอำนาจ ตันดิลก

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

คุณพรมรินทร์ เทียนใส

ผู้จัดการแผนกขาย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว ท่านสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิงค์นี้ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น